Uczestniczyłam w wielu szkoleniach oraz omówieniach rynku prowadzonych przez Pana Pawła Szczepanika. Mam również porównanie z innymi, dostępnymi na rynku ofertami, z których korzystałam. Nie ulega wątpliwości, że szkolenia organizowane przez Pana Pawła są nie tylko na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, ale co warte podkreślenia, prowadzone są w niezwykle interesujący sposób. Pan Paweł tak barwnie i obrazowo opowiada o sprawach rynku, że nie można czuć się znużonym nawet podczas 8-godzinnego wykładu! Dodatkowo podczas wykładów dzieli się z kursantami bardzo ciekawymi spostrzeżeniami z międzynarodowych rynków finansowych oraz doświadczeniami zdobytymi podczas wieloletniej pracy na parkiecie jako makler giełdowy. Odpowiada mi jego niezwykła logika rozumowania i praktyczne podejście do tematu.

Emilia, Sopot